Storitve

Ponudba storitev, analiz in posredovanje znanja za industrijo ter druge zunanje naročnike. 

 

Ponudba analiz in drugih storitev

 

Analize in storitve za zunanje naročnike:

  • čiščenje tekstilnih odpadnih vod                 
  • čiščenje toksikološko obremenjenih odpadnih vod (pesticidi, biocidi)                 
  • modifikacije tekstilnih materialov           
  • določevanje prostega formaldehida na tekstilijah                 
  • določanje fenolnega indeksa vode                
  • določanje trdote vode                 
  • določanje električne prevodnosti vode                 
  • spektroskopske in kromatografske analize                 
  • sinteze polifunkcionalnih reagentov