Projekti

 

 • FP7: ENV20071, Innovative technologies and services for sustainable water use in industries; Project Title: Sustainable Water Use in Chemical, Food, Paper and Textiles Industry, FitforUse; Aquafit4use.
 • FP 6: COOP-CT-2004-508723 SME 2003-1- 508723 ADOPBIO - Advanced Oxidation Processes and Biotreatments for Water Recycling in the Textile Industry.
 • E!4206:  Advanced tehnologies in landfill leachate management – Leachate TECH
 • E!4477: Combination of constructed Wetland and upgraded AOP reactor for the wastewater treatment in textile finishing industry - TT4TXT
 • COST Action MP1105, Sustainable flame retardancy for textiles and related materials based on nanoparticles substituting conventional chemicals - FLARETEX
 • D32/001/05, Hight-Energy Micro-Environments Applications in Textiles
 • BI-AR/12-14-011: Priprava okolju in človeku prijaznih tekstilnih materialov obdelanih s sredstvi proti mrčesu.
 • BI-RU/10-11-017: Nano-Optični biosenzor za detekcijo organofosfatov.
 • BI-HR/09-10-011: Obdelava tekstilnih substratov z  ultrazvokom za multifunkcijsko zaščito.
 • BI-IT/05-08-018: Razbarvanje odpadnih vod iz tekstilne industrije s pomočjo naprednih oksidacijskih postopkov.
 • BI-PT/10-11-004: Kontrola združevanja vodnih sistemov polimerov in površinsko aktivnih snovi s pomočjo ciklodekstrinov.
 • BI-RO/08-09-007: Funkcionalni materiali-uporaba bikompatibilnih polimerov za mikroenkapsuliranje zdravil in eteričnih olj.
 • BI-TR/06-09/01: The use of ultrasound and UV for the oxydative treatment of textile materials or the acceleration of processes and treatment of textile wastewaters.
 • BI-TR/05-08-005: Vonj sproščujoči barvni tekstilni materiali.
 • BI-UA/09-10-011: Sol-gel optični senzorji na osnovi novih luminiscenčnih lantanidnih kompleksov.
 • BI-IN/ 1012004: Priprava tekstilnih filtrov za selektivno filtriranje odpadnih vod.
 • BI-HU/1112016: Kemijski senzorji za detekcijo aminov.
 • BIRS/1213031: Modeliranje termomehanskih pogojev in dimenzioniranje reaktorjev za hidrolizo lignoceluloznih substratov pri postopku pridobivanja bioplina.
 • BI-TR/111300 6 : Uporaba ultrazvoka in UV sevanja za obdelavo medicinskih tekstilij.
 • BI-TR/1012002: Priprava UV/VIS zaščitnih tekstilnih materialov s pomočjo mikro in nano enkapsuliranje fotokromnih barvil.
 • BI-US/1213037: Razvoj tehnologije za zaprti krog recikliranja potrošniških in industrijskih tekstilnih poliestrskih odpadkov.
 • BI-TR/1012002: Uporaba ultrazvoka in UV sevanja za obdelavo medicinskih tekstilij.
 • BI-PT/1011004: Kontrola združevanja vodnih sistemov polimerov in površinsko aktivnih snovi s pomočjo ciklodekstrinov.
 • BI-FR/1011PROTEUS017: Tkane inteligentne tekstilije.
 • BI-IN/1012004: Priprava tekstilnih filtrov za selektivno filtriranje odpadnih vod.
 • BI-HU/1112016: Kemijski senzorji za detekcijo aminov.
 • BI-RU/1011017: NanoOptični biosenzor za detekcijo organofosfatov .
 • BI-IT/05-08-018: Razbarvanje odpadnih vod iz tekstilne industrije s pomočjo naprednih oksidacijskih postopkov.
 • BI-CS/06-07-010: Modificiranje površine tekstilnih materialov za dosego novih funkcionalnosti.
 • BI-TR/05-08-005: Vonj sproščujoči barvni tekstilni materiali.
 • BI-TR/06-09/01: The use of ultrasound and UV for the oxydative treatment of textile materials for the acceleration of processes and treatment of textile wastewaters.
 • BI-US/06-07-035: Uporaba BTCA in nekaterih drugih multifunkcionalnih karboksilnih kislin za pripravo funkcionalnih tekstilnih materialov.
 • BI-US/06-07-011: Karakterizacija nanofiltracijskih membran.
 • BI-US/06-07-033: Nanomodifikacije orientiranih polimerov z namenom doseganja višje funkcionalnosti.
 • MUDRA Learning Network: Partnerji iz flamske gospodarske zbornice, Univerze v Gentu (Dept. of Textiles), Hrvaške gospodarske zbornice (Županije Varaždin), Univerze v Zagrebu (TTF), Mariborske razvojne agencije - Euro Info Centra Maribor, Področne gospodarske zbornice Murska Sobota in UM - FS/OTMO.
 • M1 - 0209 (2007-2009) - CRP "Znanje za varnost in mir 2006 - 2010" Razvoj optičnih kemičnih senzorjev za osebno zaščito vojaka pred kemijskimi agensi.