Raziskovalno delo

  • Čiščenje odpadnih voda z naprednimi oksidacijskimi postopki (AOP): H2O2/UV, H2O2/O3, H2O2/Fenton, H2O2/UV/katalizator, termo/H2O2/katalizator, H2O2/UZ, H2O2/UZ/katalizator in druge kombinacije kakor tudi z membranskimi tehnologijami (UF, NF, MBR).
  • Spremljanje prisotnosti toksičnih organskih spojin v industrijskih odpadnih vodah in materialih.
  • Razvoj novih adsorpcijskih substratov.
  • Sinteza mikro/nano kapsul ter njihova imobilizacija na različne substrate.
  • Razvoj funkcionaliziranih materialov s posebnimi lastnostmi za aplikacije v medicini, okoljevarstvu, senzoriki, ...
  • Sinteza in karakterizacija organskih spojin.
  • Razvoj senzorjev za spremljanje ekoloških parametrov, kvalitete hrane, za osebno zaščito, medicino, ...