Izobraževanje

 

Zaposleni v laboratoriju izvajajo izobraževanje s področja kemije, analiznih metod, tehniškega varstva okolja, ekologije in okoljevarstva, okoljske analitike, tehnologije voda, tehničnih tekstilij. Študenti pridobivajo znanje na sedmih različnih študijskih programih.
 

 

Predavanja in vaje v okviru laboratorija:                                                                                                                                   

 • Kemija
 • Organska kemija                                                                                                                  
 • Anorganska in analizna kemija
 • Analizne metode v tekstilstvu
 • Barvila in razbarvanje odplak
 • Tekstilne odpadne vode
 • Čiščenje odpadnih voda
 • Ekotoksikologija
 • Ekologija in okoljevarstvo
 • Tehnologija voda                                                                                                                 
 • Okoljska analitika                                                                                                               
 • Integrirano varstvo okolja                                                                                                  
 • Antropogeni vplivi na okolje
 • Ekotekstilije
 • Ekodesign
 • Inteligentne tekstilije
 • Tehnične tekstilije
 • Recikliranje polimernih materialov