Po kreativni poti do praktičnega znanja

Projekt z naslov Vrednotenje učinka čiščenja komunalnih odpadnih vod (KOV) z novimi senzorskimi membranami smo prijavili skupaj s podjetjem IOS, Inštitutom za okoljevarstvo in senzorje d.o.o. in Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru.

V projekt je vključenih 5 študentov iz različnih področij. Namen projekta je testirati različne napredne in konvencionalne metode čiščenja in dezinfekcije komunalne odpadne vode KOV (O3/UV; O3; UV dezinfekcija, membranska filtracija z modificiranimi membranami, adsorpcija na naravne materiale) in ovrednotiti njihov učinek na osnovi najpomembnejših ekoloških parametrov (pH, fosfati, nitrati itd) z naprednimi optični kemijskimi senzorji OKS.