Mednarodna delavnica NanoScience: Nanomateriali v okoljevarstvu in energetiki


 

Na Univerzi v Mariboru je v okviru projekta ˝Internacionalizacija visokega šolstva Slovenije˝ potekala mednarodna delavnica za študente z naslovom NanoScience: Nanomateriali v okoljevarstvu in energetiki, ki so jo pod vodstvom prof. dr. Aleksandre Lobnik organizirali Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo in Center za senzorsko tehniko Fakultete za strojništvo ter Univerza v Mariboru.

 

Delavnica se je odvijala od 3.6.2014 do 12.6.2014 na Rektoratu Univerze v Mariboru v dvorani Frana Miklošiča. V okviru delavnice so bili predstavljeni različni nanomateriali, njihove lastnosti in možnosti aplikacij. Poseben poudarek je bil na nanovarnosti, recikliranju in trajnostnem razvoju nanomaterialov. Na delavnici so sodelovali 4 tuji in 16 slovenskih priznanih strokovnjakov s tega področja. Delavnica je bila odprta za vse študente, raziskovalce in strokovnjake, ki se srečujejo s tematiko nanomaterialov.

 


»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«


 

 

  • UTRINKI