O NAS

 

LABORATORIJ ZA KEMIJO IN OKOLJEVARSTVO je eden od štirih laboratorijev Inštituta za inženirske materiale in oblikovanje (IIMO); deluje v okviru Oddelka za tekstilne materiale in oblikovanje na Fakulteti za strojništvo, Univerza v Mariboru.

Osnovna dejavnost Laboratorija za kemijo in okoljevarstvo sta izobraževanje in raziskovalno delo na področju kemije, ekologije in okoljevarstva, analiznih metod, senzorjev in novih naprednih materialov.

LKO aktivno sodeluje na področju izobraževanja in znanstveno raziskovalnega dela z domačimi in tujimi partnerji.

LKO je član AUTEX – združenja tekstilnih univerz, EURATEX – Evropska tehnološka platforma za prihodnost teksilne in oblačilne industrije, Evropska platforma za vode: TWG3 (Technical Working Group Water and Industry), WSSTP (Water Supply and Sanitation Technology Platform, EWP (European Water Partnership), …