Novice - AKTUALNO

H2020 - RESYNTEX

 

Projekt: ˝RESYNTEX - nov koncept krožnega gospodarstva: tekstilni odpadki kot surovina za kemično in tekstilno industrijo˝

RESYNTEX je raziskovalni projekt, katerega cilj je ustvariti nov koncept krožnega gospodarstva, ki vključuje dva industrijska sektorja, tekstilni ter kemični. Predlagan koncept industrijske simbioze bo omogočil pridobivanje dragocenih sekundarnih surovin iz tekstilnega odpadnega materiala. Projekt obsega strateško zasnovo celotne verige zbiranja ter sortiranja odpadnih tekstilnih materialov z namenom predelave v nove tržne surovine za kemično in tekstilno industrijo.

Cilji projekta so:

1. Ustvariti strateški načrt za popolno vrednostno verigo od zbiranja odpadnega tekstilnega materiala do novih surovin za kemično in tekstilno industrijo

2. Izboljšati dosedanje pristope/odnos do zbiranja odpadnega tekstila, povečati ozaveščenost javnosti s vključevanjem širše družbe v problematiko odlaganja tekstilnih odpadkov in s tem širiti zavedanje o nujnosti recikliranja

3. Omogočiti večjo sledljivost ter obdelavo podatkov o obdelavi tekstilnih odpadkov. Zbrani podatki bodo omogočili ocenitev novih vrednostnih verig skozi analize življenjskega cikla in stroškovnih analiz življenjskega cikla ter primerjavo z dosedanjimi pristopi ravnanja s tekstilnimi odpadki.

4. Razvoj inovativnih poslovnih modelov, ki se bodo prilagajali različnim industrijskim simbiozam in novim tržiščem 5. Prikazati popolno predelovalno linijo osnovnih komponent tekstilnega materiala vključno z obdelavo končnih produktov predelave (tekočih in trdnih odpadkov).

Vloga UMARI:

razvoj pol-pilotnega in pilotnega sistema za kemično razgradnjo odpadnih tekstilnih materialov iz poliestra in poliamida do tržno zanimivih produktov.

Uradna spletna stran projekta: http://resyntex.eu

Financiranje

RESYNTEX sofinancira Evropska skupnost v okviru programa OBZORJA 2020 po pogodbi št. 641942

 

Predavanje - TEDxCERN

Na TEDxCERN 2015 je prof.dr. Aleksandra Lobnik, predstavila vizijo uporabe optičnih kemijskih senzorjev. Predavanje si je ogledalo okoli 600 ljudi v živo, po netu direktno nekaj tisoč. Predavanje bo v kratkem na ogled tudi na spletu - oktober 2015 TEDxCERN 2015 se je odvijal v CERNOVEM Laboratoriju in sicer v CMS (Compact Muon Solenoid), ki je eden izmed štirih največjih eksperimentalnih laboratorijev v CERNU. 14.000 tonski detektor je bil zgrajen in-situ v "Assembly Hall" kjer se je TEDxCERN tudi odvijal (detektor je bil po izgradnji prestavljen nekaj deset -metrov globoko v zemljo). V letu 2012, je CMS skupaj z ATLAS eksperimentom objavil iznajdbo "Higgs Boson".

 

< http://tedxcern.web.cern.ch/speakers/aleksandra-lobnik;

 

 

 

Predavanje - Portugalska

9th Advanced Study Course on Optical Chemical Sensors - Nanotechnology for (bio)chemical sensors, Porto, julij 2015

 

Intervju - TFL glasnik

januar 2015

http://www.tax-fin-lex.si/TflGlasnik.aspx?id=70695f8c-798d-445d-8483-1c0...

 

Bilaterala - Argentina

V času od 16.09 do 27.09. 2014 je doc. dr. Julija Volmajer Valh v okviru bilateralnega projekta z naslovom: Priprava okolju in človeku prijaznih tekstilnih materialov obdelanih s sredstvi proti mrčesu obiskala National Institute of Industrial Technology (INTI) v Buenos Airesu, Argentina. V okviru obiska je na omenjenem inštitutu imela predavanje z naslov GLOBAL APPROACH TO WATER RECYCLING IN SLOVENE TEXTILE COMPANIES.

 

Predavanje - Mislimo prihodnost, Združenje Manager

Cankarjev dom, Ljubljana, maj 2014

https://www.youtube.com/watch?v=IfbDWhmc3Os;