Gospodarski

• POBERŽNIK, Mojca, KOMPOLŠEK, Katja, FRANGEŽ, Leonida, LOBNIK, Aleksandra. Ureditev infrastrukture za oskrbo s pitno vodo in ravnanje s komunalnimi odpadnimi vodami na redko oziroma razpršeno poseljenih področjih Občine Solčava : idejna študija. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Center za senzorsko tehniko: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, 2011. 81 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14952726]

• LOBNIK, Aleksandra, POBERŽNIK, Mojca, SENICA, Heda, BAUMAN, Maja, KELC, Alenka. Analiza fizikalno-kemijskih in mikrobioloških parametrov vzorcev vode : poročilo z rezultati analize. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Center za senzorsko tehniko: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, 2010. [5] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14183958]

• LOBNIK, Aleksandra, POBERŽNIK, Mojca, SENICA, Heda, BAUMAN, Maja, KELC, Alenka. Analiza fizikalno-kemijskih in mikrobioloških parametrov vzorcev vode iz Primorja : poročilo z rezultati analize. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Center za senzorsko tehniko: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, 2010. [5] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14184214]

• POBERŽNIK, Mojca, BEZGOVŠEK, Jerneja, BAUMAN, Maja, SENICA, Heda, LOBNIK, Aleksandra. Ozoniranje suspenzije karbonatnih polnil : zaključno poročilo. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Center za senzorsko tehniko; Maribor: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o., 2010. 18 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 14481430]

• BAUMAN, Maja, LOBNIK, Aleksandra, KELC, Alenka. Reverse osmosis membrane RO SW30HR efficiency evaluation. Maribor: Faculty of Mechanical Engienering, Centre of Sensor Technology, 2010. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 13935894]

• SAMEC, Niko, LOBNIK, Aleksandra. Oxygen-enrichment in sulfite -oxidation in wet FGD and oxygen enhanced incineration : preliminary study for Messer Germany. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2009. 63 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 13455894]

• KISILAK, Dragica, VONČINA, Bojana, GOLOB, Darko, LAJNŠČEK, Monika. Adsorpcija cigaretnega dima s pomočjo uporabe nano-enkapsuliranja. Nanos dišeče apreture s pomočjo uporabe nano-enkapsuliranja : končno poročilo projekta INO-09 (številka pogodbe INO-09/5/4) za podporo nacionalnemu sistemu inovacij v letu 2009: Obdelava tekstilnih materialov za doseganje različnih funkcionalnosti - prenos raziskovalnih dosežkov v tekstilno prakso podjetja E-stil, Brestanica. Ljubljana: Euronitka, 2009. 1 mapa (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 13561110]

• KISILAK, Dragica, VONČINA, Bojana, GOLOB, Darko, LAJNŠČEK, Monika. Anti - celulitni efekt na ženskih spodnjih hlačah. Aroma-terapija na ženskih spodnjih majicah. Antimikrobni efekt na ženskih spodnjih hlačah : končno poročilo projekta INO-09 (številka pogodbe INO-09/5/4) za podporo nacionalnemu sistemu inovacij v letu 2009: Obdelava tekstilnih materialov za doseganje različnih funkcionalnosti - prenos raziskovalnih dosežkov v tekstilno prakso podjetja Komet, Metlika. Ljubljana: Euronitka, 2009. 1 mapa (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 13561366]

• KISILAK, Dragica, VONČINA, Bojana, GOLOB, Darko, LAJNŠČEK, Monika. Nanos apreture za izboljšanje spremembe dimenzij po pranju : končno poročilo projekta INO-09 (številka pogodbe INO-09/5/4) za podporo nacionalnemu sistemu inovacij v letu 2009: Obdelava tekstilnih materialov za doseganje različnih funkcionalnosti - prenos raziskovalnih dosežkov v tekstilno prakso podjetja Zvezda, Kranj. Ljubljana: Euronitka, 2009. 1 mapa (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 13561878]

• KISILAK, Dragica, VONČINA, Bojana, GOLOB, Darko, LAJNŠČEK, Monika. Navzemanje vonjav na moških spodnjih hlačah s pomočjo nano-enkapsuliranja. Navzemanje neprijetnega vonja cigaretnega dima na bombažni majici s pomočjo nano-enkapsuliranja : končno poročilo projekta INO-09 (številka pogodbe INO-09/5/4) za podporo nacionalnemu sistemu inovacij v letu 2009: Obdelava tekstilnih materialov za doseganje različnih funkcionalnosti - prenos raziskovalnih dosežkov v tekstilno prakso podjetja Lanteks, Celje. Ljubljana: Euronitka, 2009. 1 mapa (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 13561622]