Nacionalni

• FAKIN, Darinka, ČIŽMAN, Valerija, OJSTRŠEK, Alenka, GOLOB, Darko, NERAL, Branko, MAJCEN LE MARECHAL, Alenka, DOLIŠKA, Aleš, ŠTANC, Darko, JAHIČ, Denis, KNEŽEVIĆ, Svetlana, PETKOVIĆ, Milan, SAMARIN, Matjaž, ALEKSIČ, Lucija, VELIČ, Sabina. Izdelava sodobnih, okolju primerljivih kamuflažnih materialov za doseganje mimikrije v različnih okoljih : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Znanje za varnost in mir 2006-2010". Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2009. 67 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 13566742]

• FAKIN, Darinka, MAJCEN LE MARECHAL, Alenka, STANA-KLEINSCHEK, Karin, GOLOB, Darko, STRNAD, Simona, JEVŠNIK, Simona, DOLIŠKA, Aleš, BOŽIČ, Mojca. Razvoj novih UV zaščitnih materialov : temeljni projekt : zaključno poročilo raziskovalnega projekta. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2012. [21] f. [COBISS.SI-ID 16997910]

• LOBNIK, Aleksandra, KORENT UREK, Špela, TUREL, Matejka, PEČOVNIK, Rudolf, KROPEC, Anton, FRANČIČ, Nina, SORŠAK, Eva, KELC, Alenka, NEDELJKO, Polonca, SENICA, Heda, POBERŽNIK, Mojca, BAUMAN, Maja, RIBIČ, Alenka, GUTMAHER, Andreja. Zagotavljanje varnosti in sledljivosti pakirane mesne hrane s senzorskim sistemom = kratica projekta: MEat-TRack : zaključno vsebinsko poročilo o izvajanju projekta : strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, 1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, Prednostna usmeritev 1.1.: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Maribor: [S. n.], 2011. 115 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 15265558]

• LOBNIK, Aleksandra, KORENT UREK, Špela, TUREL, Matejka, FRANČIČ, Nina, POBERŽNIK, Mojca, RIBIČ, Alenka, KROPEC, Anton, PEČOVNIK, Rudolf. Optični senzorski sistem za osebno zaščito vojaka pred bojnimi strupi : končno poročilo ob zaključku projekta tehnološki program "Tehnologija za varnost in mir 2006-2012" (TP MIR). Maribor: Em.tronic: Fakulteta za strojništvo, Center za senzorsko tehniko: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, 2009. 7, 150 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3680462]

• LOBNIK, Aleksandra, KORENT UREK, Špela, TUREL, Matejka, FRANČIČ, Nina, KELC, Alenka. Razvoj optičnih kemijskih senzorjev za osebno zaščito vojaka pred kemijskimi agensi = The development of the optical chemical sensors for solders personal protection from chemical agents : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Znanje za varnost in mir 2006-2010". Maribor: Fakulteta za strojništvo, Center za senzorsko tehniko, 2009. 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13456150]

• LOBNIK, Aleksandra, KORENT UREK, Špela, TUREL, Matejka, FRANČIČ, Nina, SORŠAK, Eva, KELC, Alenka. Razvoj optičnega senzorskega sistema za nedestruktivno kontrolo kvalitete embaliranih mesnih izdelkov : razširjeno končno poročilo projekta L2-9493. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Center za senzorsko tehniko, 2011. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 15267094]

• POBERŽNIK, Mojca, BAUMAN, Maja, LOBNIK, Aleksandra. Idejna rešitev obdelave koncentrata reverzne osmoze za ponovno uporabo v pivovarnah : poročilo z rezultati analize. Maribor: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, 2012. 4 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16947222]

• LOBNIK, Aleksandra, POBERŽNIK, Mojca, SENICA, Heda, KELC, Alenka, BAUMAN, Maja, VILTUŽNIK, Branka, KOMPOLŠEK, Katja. Reševanje problematike mikrobiološke onesnaženosti pitne vode v hotelu Plesnik, Logarska dolina : testiranje filtrov AquaVallis : zaključno poročilo. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Center za senzorsko tehniko: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, 2010. 29 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14311702]

• LOBNIK, Aleksandra, SENICA, Heda, POBERŽNIK, Mojca, BAUMAN, Maja, KELC, Alenka, VILTUŽNIK, Branka. Analiza pitne vode iz vodovoda Logarska dolina : zaključno poročilo. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Center za senzorsko tehniko: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, 2009. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13398806]

• BAUMAN, Maja, SENICA, Heda, POBERŽNIK, Mojca, KELC, Alenka, VILTUŽNIK, Branka, LOBNIK, Aleksandra. Analiza pitne vode iz vodovoda Solčava : zaključno poročilo. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Center za senzorsko tehniko: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, 2009. 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13412118]

• BAUMAN, Maja, LOBNIK, Aleksandra. Analiza podatkov obstoječih monitoringov izcedne vode odlagališča komunalnih odpadkov Dogoše za obdobje 2004-2008. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Center za senzorsko tehniko, 2009. 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13936150]

• LOBNIK, Aleksandra, KOŠAK, Aljoša, KELC, Alenka, TUREL, Matejka, FRANČIČ, Nina, KORENT UREK, Špela, GUTMAHER, Andreja. Senzorsko zaznavanje roka uporabe pakiranih mesnih izdelkov : zaključno poročilo raziskovalnega projekta. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2013. 19 f. [COBISS.SI-ID 16990486]