Mednarodni

• MAJCEN LE MARECHAL, Alenka, BRODNJAK-VONČINA, Darinka, VAJNHANDL, Simona, NOVAK, Nina, GOLOB, Darko, VOLMAJER VALH, Julija, ŠIMON, Ernest, JERIČ, Tina. Water in industry, fit-for-use, sustainable water use in chemical, paper, textile and food industry : final report : AquaFit4Use (Collaborative Project: Large-scale integrating project 7. Framework Programme). Maribor: Faculty of Mechanical Engineering, Department of Textile Materials and Design, Laboratory for chemistry, dyes and polymers, 2012. 48 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 16727062]

• MAJCEN LE MARECHAL, Alenka, VOLMAJER VALH, Julija, VAJNHANDL, Simona, NOVAK, Nina, GOLOB, Darko. Kombinacija rastlinske čistilne in optimiranega AOP reaktorja za namene čiščenja odpadnih vod iz tekstilne plemenitilne industrije : končno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta, EUREKA projekt : šifra projekta E!-4477-TT4TXT. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, Laboratorij za kemijo, barvila in polimere, 2011. 1 mapa (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 15546390]

• MAJCEN LE MARECHAL, Alenka, GRANCARIĆ, Ana-Marija, VOLMAJER VALH, Julija, VAJNHANDL, Simona, TARBUK, Anita. Obdelava tekstilnih substratov z ultrazvokom za multifunkcijsko zaščito : znanstveno tehnološko sodelovanje s Hrvaško v letih 2009- in 2010 : končno poročilo = Ultrasound modified textiles for multifunctional protection : final report. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, Laboratorij za kemijo, barvila in polimere; Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. 4 f. [COBISS.SI-ID 15928598]

• MAJCEN LE MARECHAL, Alenka, DURAN, Kerim, VOLMAJER VALH, Julija, VAJNHANDL, Simona, NOVAK, Nina, VONČINA, Bojana, GOLOB, Darko. Uporaba ultrazvoka in UV žarkov za oksidativno obdelavo tekstilnih materialov, pospeševanja procesov in obdelavo pri tem nastalih odpadnih vod : znanstveno tehnološko sodelovanje z Republiko Turčijo, 2006-2009 = The use of ultrasound and UV for the oxidative treatment of textile materials, for the acceleration of the processes and treatment of textile wastewaters : Slovenia-Turkey cooperation in science and technology, 2006-2009 : project report for 2006-2009. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilstvo; Bamova; Izmir: Ege University, Faculty of Engineering, Textile Engineering Department, 2010. 5 f. [COBISS.SI-ID 15790358]

• VONČINA, Bojana, PERRIN AKÇAKOCA KUMBASAR, Emriye, MAJCEN LE MARECHAL, Alenka, VOLMAJER VALH, Julija, VAJNHANDL, Simona, VIVOD, Vera, NERAL, Branko, PAZARLIOĞLU, Nurdan, ÇAY, Ahmet, ELEMEN, Seniha. Priprava UV/VIS zaščitnih tekstilnih materialov s pomočjo mikro in nano enkapsuliranja fotokromnih barvil = Application of encapsulated photocromic dye for UV protective textile materials : zaključno poročilo o rezultatih znanstvenoraziskovalnega sodelovanja : končno poročilo : znanstveno tehnološko sodelovanje s Turčijo v letih 2010-2012. Maribor: Fakulteta za strojništvo; Izmir: Ege University, Department of Textile Engineering, Izmir, 2013. 7 f. [COBISS.SI-ID 16985110]

• VONČINA, Bojana, MIGUEL, Maria de Graça Martins, VOLMAJER VALH, Julija, VAJNHANDL, Simona, NOVAK, Nina, VIVOD, Vera, JERIČ, Tina, VALENTE, Artur J. M., MEDRONHO, Bruno. Kontrola združevanja vodnih sistemov polimerov in površinsko aktivnih snovi s pomočjo ciklodekstrinov : znanstveno tehnološko sodelovanje s Portugalsko v letih 2010- in 2011 : končno poročilo = Controlling association in aqueous polymer and surfactant systems using cyclodextrins : final report. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, Laboratorij za kemijo, barvila in polimere; Coimbra: University of Coimbra, Department of Chemistry, 2011. 2 f. [COBISS.SI-ID 15928342]

• KOKOL, Vanja, VONČINA, Bojana, STANA-KLEINSCHEK, Karin, FRAS ZEMLJIČ, Lidija, JUS, Suzana, HALOŽAN, David, TKAVC, Tina, DOLIŠKA, Aleš. Development of smart polymer surfaces : final project report, 6th Framework programme, Marie Curie: Transfer of Knowledge / Development Host Scheme (Project acronym POLYSURF, Project contract no. MTKD-CT-2005-029540), (Project acronym POLYSURF, Project no. 29540). Maribor: Faculty of Mechanical Engineering, 2010. 6 map (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 14099222]

• VONČINA, Bojana, MIHAI, Sonia, VOLMAJER VALH, Julija, VAJNHANDL, Simona, JAUŠOVEC, Darja, VIVOD, Vera. Funkcionalni materiali - uporaba biokompatibilnih polimerov za mikroenkapsuliranje zdravil in eteričnih olj : znanstveno tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Romunijo v letih 2008 in 2009 = Performance architectures - microencapsulation of drugs and essentials oils using biocompatible polymers : Romania-Slovenia cooperation in science and technology, 2008-2009 : project report for 2008-2009. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje; Bucuresti: Oil-gas University of Ploiesti, 2010. 6 f. [COBISS.SI-ID 15790870]

• DOBNIK-DUBROVSKI, Polona, VONČINA, Bojana, JOVAN, Melita, GOTLIH, Karl. Razvoj multifunkcionalnih nano strukturiranih tekstilij : poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v okviru Eureke za obdobje 01.01.2009 do 30.10.2009, (E! 3776 NANOTEX). Maribor: Univerza, Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, 2009. [6] f. [COBISS.SI-ID 13751062]

• BAUMAN, Maja, LOBNIK, Aleksandra, POBERŽNIK, Mojca, KELC, Alenka. Sanacija čiščenja izcedne vode iz odlagališča mešanih komunalnih odpadkov Dogoše : raziskovalno delo EUREKA projekta E!4206 - EUROENVIRON "Leachate Tech", Uporaba sodobnih tehnologij za obdelavo deponijskih izcednih vod, (E!4206, Uporaba sodobnih tehnologij za obdelavo deponijskih izcednih voda, EUROENVIRON Leachate Tech). Maribor: Fakulteta za strojništvo, Center za senzorsko tehniko, 2010. 23 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 14371350]

• LOBNIK, Aleksandra, KOVACS, Barna, KORENT UREK, Špela, TUREL, Matejka, KOŠAK, Aljoša, GUTMAHER, Andreja. Kemijski senzorji za detekcijo aminov : zaključno poročilo o rezultatih znanstvenoraziskovalnega sodelovanja. Maribor: Fakulteta za strojništvo; Pecs: Dpt. of General and Physical Chemistry, South-Transdanubian Coop Res. Center University of Pecs, 2013. 9 f. [COBISS.SI-ID 16990230]

• KORENT UREK, Špela, TUREL, Matejka, LOBNIK, Aleksandra, GUTMAHER, Andreja, RIBIČ, Alenka, FRANČIČ, Nina, NEDELJKO, Polonca, VILTUŽNIK, Branka, SORŠAK, Eva, KELC, Alenka. Biogeni amini : končno poročilo projekta M-FRESH-SENS : trajanje projekta: predvideno: 01.09.2009 do 31.08.2012 (36 mesecev); odobreno: 01.03.2010 do 31.08.2012 (30 mesecev), (E!4961, Eureka M-FRESH-SENS). [Maribor: IOS d.o.o., 2012]. [29] str., fotograf. [COBISS.SI-ID 16395542]

• LOBNIK, Aleksandra, EFREMENKO, Elena N., FRANČIČ, Nina, LYAGIN, Ilya V., TUREL, Matejka, KORENT UREK, Špela. Nano-optični biosenzor za detekcijo organofosfatov : zaključno poročilo o rezultatih znanstvenoraziskovalnega sodelovanja Slovenija/Rusija BI-RU/10-11-017. Maribor: Fakulteta za strojništvo; Moscow: The M.V. Lomonosov Moscow State University, Chemical Faculty, Chemical Enzymology Department, 2012. 8, 25 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16300310]

• LOBNIK, Aleksandra, KONČAR, Vladan, TUREL, Matejka, KORENT UREK, Špela, GUTMAHER, Andreja, RIBIČ, Alenka, FRANČIČ, Nina. Tkane inteligentne tekstilije = Wowen intelligent textiles : zaključno poročilo o rezultatih znanstvenoraziskovalnega sodelovanja bilateralnega projekta Slovenija-Francoska republika PROTEUS BI-FR/10-11-PROTEUS-017. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Center za senzorsko tehniko; Roubaix: ENSAIT, 2012. 9, 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16298774]

• LOBNIK, Aleksandra, ZUB, Yuriy L., FRANČIČ, Nina, TUREL, Matejka, KORENT UREK, Špela, KOŠAK, Aljoša, GUTMAHER, Andreja. Sol-gel optični senzorji na osnovi novih lantanidnih luminiscenčnih kompleksov : končno poročilo = Sol-gel optical sensors based on dopped new luminiscent lanthanide complexes : final report. Maribor: Fakulteta za strojništvo; Kyiv, Ukraine: O.O. Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine, 2011. 3 f. [COBISS.SI-ID 16997398]

• LOBNIK, Aleksandra, BAUMAN, Maja, KELC, Alenka, POBERŽNIK, Mojca, GUTMAHER, Andreja, RIBIČ, Alenka, TUREL, Matejka, KORENT UREK, Špela, PETRINIĆ, Irena, ŠABEDER, Vilibald, GAMPMAYER, Robert, SCHÖEFFEL, Michael. Uporaba sodobnih tehnologij za obdelavo deponijskih izcednih vod : raziskovalno delo EUREKA projekta E!4206 - EUROENVIRON "Leachate Tech" : zaključno poročilo projekta, (E!4206, EUROENVIRON Leachate Tech). Maribor: Fakulteta za strojništvo, Center za senzorsko tehniko, 2011. 183 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15269654]

• BAUMAN, Maja, LOBNIK, Aleksandra, KELC, Alenka. Karakterizacija fizikalnih in kemijskih lastnosti NF in RO membran : raziskovalno delo EUREKA projekta E!4206 - EUROENVIRON "Leachate Tech", Uporaba sodobnih tehnologij za obdelavo deponijskih izcednih vod, (E!4206, Uporaba sodobnih tehnologij za obdelavo deponijskih izcednih voda, EUROENVIRON Leachate Tech). Maribor: Fakulteta za strojništvo, Center za senzorsko tehniko, 2009. 17 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13935638]

• LOBNIK, Aleksandra, KUNCOVÁ, Gabriela, FRANČIČ, Nina, SENICA, Heda, TUREL, Matejka, KORENT UREK, Špela, RIBIČ, Alenka. pH optični kemijski senzorji : znanstvenoraziskovalno in tehnološko sodelovanje s Češko republiko, 2008 - 2009 = pH optical chemical sensors : Slovenia - Czech Republic cooperation in science and technology, 2008-2009, project report. Maribor: Fakulteta za strojništvo; Prague: Academy of Sciences of Czech Republic, v.v.i., Institute of Chemical Process Fundamentals, 2010. [4], 46 f. [COBISS.SI-ID 13899798]